Iedere maand iets leuks...

september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | het tweede jaar


Dertig.... Waarom niet?

De eerste actie van lijn 30 was een kennismaking met alle betrokkenen.

In oktober de high tea en zo is er elke maand op de dertigste een ludieke activiteit.
Een knipoog waarmee we hopen begrip te krijgen voor de overlast die het te hard rijdende
verkeer veroorzaakt.